Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie Stawo filtra wraz z doprowadzeniem ścieków oczyszczonych i odprowadzeniem kolektorem zrzutowym do rowu melioracyjnego wylotem brzegowym w ramach inwestycji: ?Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa ? Zadanie 2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłaninie? na działkach nr 37/10, 37/11 i 37/13 obręb Parszkowo-Kłanino