Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr IV/33/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie przekazania skargi na uchwałę Nr XXXIV/ 324 / 2005 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dębki obręb Żarnowiec sektor B do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Uchwała Nr IV/33/2011

Rady Gminy Krokowa

Z dnia 26 stycznia 2011 roku

 

 

w sprawie przekazania skargi na uchwałę Nr XXXIV/ 324 / 2005 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dębki obręb Żarnowiec sektor B do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 429 i Nr 157, poz. 1241), art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, poz. 1590 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 818 i Nr 221, poz. 1650, z 2008 r. Nr 190, poz. 1171 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 53, poz. 433, Nr 144, poz. 1179, Nr 178, poz. 1375, Nr 216, poz. 1676 i 221, poz. 1736)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Nie uwzględnić skargi z dnia 26 października 2010 r. (data wpływu do Urzędu Gminy w dniu 04 listopada 2010r.) wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przez Wandę Werner, Eugeniusza Kowalika, Danutę Kowalik reprezentowanych przez radcę prawnego Jana Jednoralskiego, na uchwałę Nr XXXIV/ 324/ 2005 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dębki, obręb Żarnowiec, sektor B „ i przekazać skargę  do rozpatrzenia sądowi.

 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Krokowa do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz reprezentowania Rady Gminy Krokowa w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz udzielania dalszych pełnomocnictw.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Krokowa

z dnia 26 stycznia 2011 roku

 

W dniu 04.11.20 lOr. . Wanda Werner, Eugeniusz Kowalik, Danuta Kowalik reprezentowani przez radcę prawnego Jana Jednoralskiego wnieśli skargę na uchwałę Nr XXXIV/324/2005 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dębki, obręb Żarnowiec, sektor B" . Skarżący wnieśli o stwierdzenie nieważności par.25 ust.4 pkt 2 wyżej wymienionej uchwały, który zdaniem skarżących narusza ich prawo i uprawnienie wynikające z nieprzestrzegania przez organ przepisu art.2 w zw. z art.64 ust.3 , art.31 ust.3 Konstytucji RP oraz art. 7 i 8 Kpa., wpływającemu ujemnie na prawa i obowiązki skarżących.

Skarżący pismem z dnia 04 października 2010r. wezwali Radę Gminy Krokowa do usunięcia naruszenia prawa lub uprawnienia powstałego poprzez uchwalenie przez Radę Gminy Krokowa uchwały z dnia 28 czerwca 2005r. Nr XXXIV/324/05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dębki, obręb Żarnowiec, sektor B" . Wezwanie zostało rozstrzygnięte przez Radę Gminy Krokowa uchwałą w dniu ... stycznia 2011 r. Nr ..../11 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia lub uprawnienia powstałego poprzez uchwalenie przez Radę Gminy Krokowa uchwały Nr XXXIV/324/2005 z dnia 28 czerwca 2005r., w której Rada nie uwzględniła wezwania Wandy Werner, Eugeniusza Kowalika, Danuty Kowalik..

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem prezentowanym w skardze, że zaskarżone zapisy uchwały naruszają prawa i uprawnienia skarżących.

Rada Gminy Krokowa, po rozpatrzeniu skargi, nie zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym w skardze przez pełnomocnika Wandy Werner, Eugeniusza Kowalika, Danuty Kowalik i przekazuje skargę do rozpatrzenia przez sąd.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 09:37:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 09:37:05