Konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu
pn. „NORDA – Północny Biegun Wzrostu”,
dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

 

Prezydent Miasta Gdyni, jako organ opracowujący projekty dokumentów strategicznych i operacyjnych w ramach projektu pn. „NORDA – Północny Biegun Wzrostu”, informuje, że w dniu 30.10.2015r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050.

Wyżej wymienione dokumenty oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są w okresie trwania konsultacji społecznych, tj. od 30.10.2015r. do 20.11.2015r., w Urzędzie Gminy Krokowa, Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Geodezji, pokój 11, 84-110 Krokowa ,ul. Szkolna 2, w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 oraz w wersji elektronicznej – do pobrania poniżej. Uwagi do dokumentów w ramach konsultacji społecznych można składać w terminie od 30.10.2015r. do 20.11.2015r.

Uwagi należy:

  • składać pisemnie lub ustnie w Urzędzie Gminy Krokowa, Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Geodezji, pokój 11, 84-110 Krokowa ,ul. Szkolna 2
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: umeuro@gdynia.pl

 

Uwagi złożone po dniu 20.11.2015r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA  2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 jest Prezydent Miasta Gdyni, po uwzględnieniu stanowiska Komitetu Monitorującego Realizację Projektu.

Konsultacje społeczne mają zasięg gmin obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA, tj.: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Kosakowo, Gminy Puck, Gminy Miasta Puck, Gminy Miasta Jastarni, Gminy Miasta Helu, Gminy Krokowa, Gminy Władysławowo, Gminy Choczewo, Gminy Miasta Łeby oraz Gminy Wicko.

 

Do pobrania:

  1. Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020
     z perspektywą 2050
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050
  3. Formularz zgłaszania uwag

 

Załączniki do pobrania

1 OF NOU NORDA_załączniki tekstowe.pdf (PDF, 2.MB) 2015-10-30 14:20:37 140 razy
2 OF NOU NORDA_załącznik kartograficzny.PDF (PDF, 79MB) 2015-10-30 14:20:37 146 razy
3 Stopka www NORDA.jpg (JPG, 16KB) 2015-10-29 14:26:47 1 raz
4 29_10_2015_14_26_47_formularz_skladania_uwag_-_strategia_dla_of_nou_norda.doc (DOC, 40KB) 2015-10-29 14:26:47 134 razy
5 prognoza_os_strategia_nou_norda_tekst_20151016.pdf (PDF, 5.MB) 2015-10-29 13:44:41 146 razy
6 projekt_strategii_zrownowazonego_rozwoju_of_nou_norda.pdf (PDF, 6.MB) 2015-10-29 13:44:41 140 razy
7 formularz_skladania_uwag_-_strategia_dla_of_nou_norda.doc (DOC, 40KB) 2015-10-29 13:44:41 2 razy
8 informacja_do_bip_-_strategia_dla_of_nou_norda.doc (DOC, 37KB) 2015-10-29 13:44:41 8 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Herta 29-10-2015 13:44:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Herta 29-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Dorota Herta 30-10-2015 14:20:37