Obwieszczenie - Dalszej eksploatacji kruszywa naturalnego - piasku ze złoża ?Tyłowo? realizowana na terenie działek ewidencyjnych nr 59/1, 61, 62, 63 obręb Tyłowo, gm. Krokowa, pow. pucki, województwo pomorskie


Krokowa, dnia 11.01.2016r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Krokowa informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :

Dalszej eksploatacji kruszywa naturalnego - piasku ze złoża „Tyłowo”

realizowana na terenie działek ewidencyjnych nr 59/1, 61, 62, 63 obręb Tyłowo,

gm. Krokowa, pow. pucki, województwo pomorskie

 1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora : Pana Władysława Ruszewskiego - Zakład Eksploatacji Kruszywa.

 2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 3. Informacje o:

 • wniosku

 • raporcie o oddziaływaniu na środowisko

umieszczono w publicznie dostępnym wykazie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krokowa oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa przy ul. Szkolnej 2 i sołectwa Tyłowo.

 1. Informuje się o:

  • możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz z pozostałą dokumentacją,

  • możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 304 Urzędu Gminy w Krokowej ul. Żarnowiecka 29 (budynek „B”) w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Obwieszczenie niniejsze umieszcza się:

 1. strona BIP Urzędu Gminy Krokowa

 2. tablica ogłoszeń w tut. Urzędzie

 3. tablica ogłoszeń w miejscowości Tyłowo

 4. Strony postępowania według załącznika odrębnego

 5. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 19-01-2016 09:29:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Tylicka 19-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 19-01-2016 09:29:39