Informacja ?Budowie 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wewnętrznymi drogami gruntowymi, na działce nr 220/12 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa?.


Krokowa, dn.25.01.2016r.

GOOŚ.6220.1.inf.2016

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 21 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) ,

Wójt Gminy Krokowa

jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie

danych o wniosku

Gminy Krokowa, ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na :

„Budowie 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wewnętrznymi drogami gruntowymi, na działce nr 220/12 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa”.

W związku z powyższym z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 304 Urzędu Gminy w Krokowej ul. Żarnowiecka 29 (budynek „B”) w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Załączniki do pobrania

1 3_Informacja_budowa 30 budynków mieszkalnych_obr.Sławoszyno.doc (DOC, 30KB) 2016-01-27 11:54:37 211 razy
2 10_obwieszczenie_raport_udział społeczeństwa_eksploatacja złoża_Sulicice.doc (DOC, 32KB) 2016-01-27 08:53:19 1 raz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 27-01-2016 08:53:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Tylicka 27-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 27-01-2016 11:54:37