Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na : - przebudowie drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, - budowie wodociągu, - rozbiórce i budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej, - budowie nowych i przebudowie istniejących zjazdów z drogi gminnej oraz budowie parkingów na terenie działek nr: 33, 35, 36/1 (wyłącznie w zakresie wykonania wcinki projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej), 37, 285, 286, 287, 288, 290, 293, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312 (na fragmencie gruntu klasy N), 332 obręb Goszczyno gmina Krokowa