Informacja - O budowie budynku biurowego na dz. nr 15/5 obręb Sulicice, gmina Krokowa i budynku warsztatowo-magazynowego z częścią socjalną dla pracowników na dz. nr 15/6 obręb Sulicice, gmina Krokowa

Krokowa, dn.02.05.2016r.

 

GOOŚ.6220.2.inf.2016

 

INFORMACJA

 

 

Działając na podstawie art.21 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.),

Wójt Gminy Krokowa

jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie

 danych o wniosku

 

Firmy „WMW” Sp.j. Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz, Parszczyce dz. nr 9/21,  84-110 Krokowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na :

 

„Budowie budynku biurowego na dz. nr 15/5 obręb Sulicice, gmina Krokowa i budynku warsztatowo-magazynowego z częścią socjalną dla pracowników na dz. nr 15/6 obręb Sulicice, gmina Krokowa”.

 

W związku z powyższym z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 216 Urzędu Gminy w Krokowej ul. Żarnowiecka 29 w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30 w terminie      14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 05-05-2016 12:27:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 05-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 05-05-2016 12:27:42