Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr X/99/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr V/44/2011 z dnia 22.02.2011 r. Rady Gminy Krokowa w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji gminnych

 

Uchwała Nr X/99/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 28 czerwca 2011 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr V/44/2011 z dnia 22.02.2011 r. Rady Gminy Krokowa w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "c", art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.D. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt.
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.D. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.)

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

§1. Zmienia się treść §1 uchwały nr V/44/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.02.2011 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

Gmina Krokowa zaciągnie w 2011 r. długoterminowy kredyt bankowy w wysokości do kwoty
12.446.054 zł na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych:

- "Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec. Budowa
sieci wodociągowych w Gminie Krokowa" - do kwoty 7.100.000 zł;

- "Budowa grupowego ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Minkowice gm. Krokowa" - do kwoty               1.200.000 zł;

- "Turystyczny Szlak Północnych Kaszub" - do kwoty 46.054 zł;

- "Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Gmin Gniewino i Krokowa poprzez budowę czterech

przystani jachtowych na Jeziorze Żarnowieckim - Strefa Turystyczna Żarnowiec etap I" - do kwoty 1.020.000 zł;

- "Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Żarnowcu - sala gimnastyczna                      z zapleczem edukacyjnym" - do kwoty 1.300.000 zł;

- "Zwiększenie bezpieczeństwa na obszarze powiatu wejherowskiego i puckiego poprzez zakup
specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP w gminach: Gniewino,
Luzino i Krokowa" - do kwoty 350.000 zł

- "EKO-SZKOŁA - termomodernizacja szkół w powiecie puckim" - do kwoty 900.000 zł;

- "Wzmocnienie bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy Krokowa poprzez budowę dwóch

boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Lubocino i Dębki" - do kwoty 250.000 zł;

- "Budowa ścieżki rowerowej na trasie linii kolejowej Swarzewo - Krokowa" - do kwoty     300.000 zł.

2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

Gmina Krokowa przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej
m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizuje inwestycje z zakresu
rozbudowy i modernizacji bazy oświatowej i turystycznej, sportowej i rekreacyjnej, drogowej oraz gospodarki wodno - ściekowej.

Uzyskane dotacje na w/w cele są niewystarczające, gdyż stanowią jedynie część zapotrzebowania
finansowego dla kompleksowego zrealizowania inwestycji. Ponadto niejednokrotnie, aby
kompleksowo zrealizować projekt należy zabezpieczyć środki na tzw. roboty dodatkowe                        i uzupełniające, które wynikają z realnych potrzeb powstających w trakcie prac budowlano -
montażowych.

W związku z faktem, że wymienione w uchwale nr V/44/2011 z dnia 22.02.2011 r. Rady Gminy
Krokowa dwa zadania inwestycyjne pn. "Turystyczny Szlak Północnych Kaszub" oraz
"Zwiększenie bezpieczeństwa na obszarze powiatu wejherowskiego i puckiego poprzez zakup
specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP w gminach: Gniewino,
Luzino i Krokowa" najprawdopodobniej nie będą w pełnym zakresie realizowane w 2011 r., kwoty które zostały zabezpieczone w budżecie gminy na ich wykonanie, częściowo można przeznaczyć na inwestycje tzw. "w toku", gdzie ich zakres został rozszerzony. Powyższe nie będzie skutkowało koniecznością zaciągania dodatkowych zobowiązań.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 13:34:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 13:34:01