Obwieszczenie o Budowie 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wewnętrznymi drogami gruntowymi, na działce nr 220/12 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa

                                                                                                 Krokowa, dnia 22.06.2016r.                                                                       

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Krokowa informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu                 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :

„Budowie 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wewnętrznymi drogami gruntowymi, na działce nr 220/12 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa”

 

 1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora : Gmina Krokowa.
 2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzony jest raport                               o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 3. Informacje o:
 • wniosku
 • raporcie o oddziaływaniu na środowisko

umieszczono w publicznie dostępnym  wykazie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Krokowa oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa przy ul. Żarnowieckiej 29 i sołectwa Karwieńskie Błoto Pierwsze.

 1. Informuje się o:
  • możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz z pozostałą dokumentacją,
  • możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 216 Urzędu Gminy w Krokowej                ul. Żarnowiecka 29 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu                    o posiadane dowody i materiały.

 

Obwieszczenie niniejsze umieszcza się:

 1. strona BIP Urzędu Gminy Krokowa
 2. tablica ogłoszeń w tut. Urzędzie
 3. tablica ogłoszeń w miejscowości Karwieńskie Błoto Pierwsze
 4. Strony postępowania  według załącznika odrębnego
 5. a/a

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 27-06-2016 08:24:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 27-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 27-06-2016 08:24:01