Obwieszczenie - Budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wewnętrznymi drogami gruntowymi, na działce nr 220/12 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa.

Krokowa, dn. 09.02.2017r.

 

GOOŚ.6220.1.DŚU.obw.2016.2017

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Krokowa

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Stosownie do art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego z dn. 14 czerwca 1960r. ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  ( t. j.  Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), podaje się do wiadomości, że na wniosek z dnia 15.01.2016r.  Gminy Krokowa, Wójt Gminy Krokowa wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

Budowie 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wewnętrznymi drogami gruntowymi, na działce nr 220/12 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29,      pok. 216 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30, czwartek 7:30-17.00, piątek 7.30-14.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się :

 

  1. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Karwieńskie Błoto Pierwsze
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa
  3. BIP – Urzędu Gminy Krokowa

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 13-02-2017 11:23:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 13-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 13-02-2017 11:23:18