Informacja - uruchomienie instalacji do termolizy odpadów gumowych (głównie opon) w istniejących obiektach budowlanych (hal produkcyjno-magazynowych) na dz. nr 197 obręb Kartoszyno i dz. nr 50/3 obręb Żarnowiec

Krokowa, dnia 11.04.2017r.

 

GOOŚ.6220.5.inf-1.2017

 

 

INFORMACJA

 

 

Działając na podstawie art.21 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) ,

 

Wójt Gminy Krokowa

jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie

 danych o wniosku

 

Zakładu Usługowego ”WOJS” Wojciech Stencel, ul. Spokojna 1/3, 84-300 Lębork w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na :

 

uruchomieniu instalacji do termolizy odpadów gumowych (głównie opon)

w istniejących obiektach budowlanych (hal produkcyjno-magazynowych)

na dz. nr 197 obręb Kartoszyno i dz. nr 50/3 obręb Żarnowiec

 

 

 

W związku z powyższym z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 216 Urzędu Gminy                      w Krokowej ul. Żarnowiecka 29 w godzinach pracy urzędu tj. pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 7.30-17.00,  pt. 7.30-14.00 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

 

 

 

Wywieszono dnia:…………………..

 

Zdjęto dnia:………………………..

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 12-04-2017 10:36:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 12-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 12-04-2017 10:36:21