Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
? Nr XXXIII/306/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Medowskiego na działania Wójta Gminy Krokowa; 2017-05-08 09:43:37
? Nr XXXIII/305/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Jeżyńskiej na bezczynność Wójta Gminy Krokowa; 2017-05-08 09:43:14
? Nr XXXIII/304/2017 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa; 2017-05-08 09:42:49
? Nr XXXIII/303/2017 w sprawie objęcia Patronatem Honorowym OnkoRejsu Granicami Polski 2017-05-08 09:35:05
? Nr XXXIII/302/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII /256/2016 Rady Gminy Krokowa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017; 2017-05-08 09:34:46
? Nr XXXIII/301/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Krokowa nieruchomości położonej w obrębie Tyłowo, będącej własnością Parafii Rzymsko ? Katolickiej pw. Boskiej Królowej Polski w Tyłowie; 2017-05-08 09:34:36
? Nr XXXIII/300/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków; 2017-05-08 09:34:21
? Nr XXXIII/299/2017 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn ?Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne? Spółka z o.o. z siedzibą w Żarnowcu, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów; 2017-05-08 09:34:08
? Nr XXXIII/298/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok; 2017-05-08 09:33:59
? Nr XXXIII/297/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; 2017-05-08 09:33:47