XIX SESJA RADY GMINY KROKOWA

 

Krokowa, dnia 21.03.2012r.

RADA GMINY

KROKOWA

 

 

Zawiadamiam, że dnia 29 marca 2012 roku o godz. 14:00 w sali narad budynku „B” Urzędu Gminy w Krokowej odbędzie się posiedzenie XIX Sesji Rady Gminy Krokowa.

 

 

Z poważaniem

Zygmunt Piontek

Przewodniczący Rady Gminy Krokowa

 

 

 

Porządek obrad XIX Sesji Rady Gminy Krokowa VI kadencji

w dniu 29 marca 2012 roku o godz. 14:00

Sala Narad Budynek „B” Urzędu Gminy Krokowa

 

1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

  2. przyjęcie protokołu z sesji nr XVII i XVIII;

  3. usprawiedliwienie radnych nieobecnych na ostatniej sesji.

 1. Wręczenie Krzyża Zasługi Panu Juliuszowi Grön.

 2. Informacja o stanie realizacji uchwał za II półrocze 2011 roku.

 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian budżetu Gminy na 2012 rok;

 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krokowa na lata 2012-2027;

 3. udzielenia pomocy finansowej Gminie Choczewo;

 4. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krokowa środków stanowiących fundusz sołecki;

 5. wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Sławoszyno na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości;

 6. nadania nazwy ulicy w miejscowości Żarnowiec, gm. Krokowa;

 7. składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego;

 8. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krokowa w 2012 roku;

 9. wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę całości infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej będącej własnością Gminy Krokowa;

 10. udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej w przeznaczeniem na realizację remontu dróg powiatowych;

 11. przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Rady Gminy Krokowa  Nr III/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwaleni Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa;

 12. przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Rady Gminy Krokowa  Nr III/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwaleni Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa;

 13. uchylenia uchwały Nr XVIII/97/2007 Rady Gminy Krokowa z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sulicice I, gmina Krokowa określonego w załączniku graficznym Nr 1;

 14. uchylenia uchwały Nr XVIII/98/2007 Rady Gminy Krokowa z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sulicice II, gmina Krokowa określonego w załączniku graficznym Nr 1;

 15. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wydobycia kopalin w obrębie ewidencyjnym Sulicice w gminie Krokowa;

 16. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie „Wierzchucińskich Błot”, „Białogórskiego Bagna” i „Białogórskiej Strugi”, gmina Krokowa;

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na sesji.

 2. Wolne wnioski.

 3.  Zakończenie obrad.

Załączniki do pobrania

1 INFO NA BIP.doc (DOC, 31KB) 2012-03-26 13:44:31 22 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominika Olszewska 26-03-2012 13:44:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominika Olszewska 26-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 27-03-2012 13:25:26