XXIII SESJA RADY GMINY KROKOWA


Krokowa, dnia 15.06.2012r.

RADA GMINY

KROKOWA

Zawiadamiam, że dnia 25 czerwca 2012 roku o godz. 1400 w sali narad budynku „B” Urzędu Gminy w Krokowej odbędzie się posiedzenie XXIII Sesji Rady Gminy Krokowa.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy Krokowa

Zygmunt Piontek

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy Krokowa VI kadencji

w dniu 25 czerwca 2012 roku o godz. 1400

Sala Narad Budynek „B” Urzędu Gminy Krokowa

1. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

 2. przyjęcie protokołu z sesji nr XIX, XXI, XXII;

 3. usprawiedliwienie radnych nieobecnych na ostatniej sesji.

2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2011 rok.

 1. wystąpienie Wójta Gminy Krokowa - wykonanie budżetu Gminy za 2011 rok;

 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu;

 3. rozpatrzenie sprawozdania;

 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2011 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krokowa absolutorium za 2011 rok.

 1. opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2011 rok;

 2. wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krokowa o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krokowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 rok;

 3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej:

 4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójta Gminy Krokowa absolutorium za 2011 rok.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na sesji.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominika Olszewska 20-06-2012 11:02:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominika Olszewska 20-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Dominika Olszewska 20-06-2012 11:02:33