XXIV SESJA RADY GMINY KROKOWA


Krokowa, dnia 26.06.2012r.

RADA GMINY

KROKOWA

Zawiadamiam, że dnia 04 lipca 2012 roku (środa) o godz. 1200 w sali narad budynku „B” Urzędu Gminy Krokowa odbędzie się posiedzenie XXIV Sesji Rady Gminy Krokowa, natomiast wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Krokowa odbędzie się 02 lipca 2012 roku (poniedziałek) o godz. 1500 w budynku „B” Urzędu Gminy Krokowa.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy Krokowa

Zygmunt Piontek

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy Krokowa VI kadencji

w dniu 04 lipca 2012 roku o godz. 1200

Sala Narad Budynek „B” Urzędu Gminy Krokowa

1. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

 2. usprawiedliwienie radnych nieobecnych na ostatniej sesji.

2. Podziękowania dla Pana Zygmunta Ceszke za wieloletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6 Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. nadania Szkole Podstawowej w Żarnowcu imienia Janusza Korczaka;

 2. utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławoszynie;

 3. utworzenia Punktu Przedszkolnego w Wierzchucinie;

 4. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji;

 5. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej we Władysławowie;

 6. zmian budżetu Gminy na 2012 rok;

 7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krokowa na lata 2012-2027;

 8. wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziału przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym w Goszczynie przy ulicy Morskiej nr 25 z udziału 5353/10000 na udział 5539/10000 z jednoczesną zmianą składu lokalu;

 9. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Karlikowo na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości;

 10. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Odargowo na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości;

 11. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Sławoszyno na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości;

 12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Połchówko;

 13. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Sobieńczyce;

 14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat;

 15. nadania nazwy ulicom w miejscowości Parszczyce, gm. Krokowa;

 16. uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Krokowa - aktualizacja;

 17. uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krokowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019;

 18. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej;

 19. rozpatrzenia skargi Małgorzaty Świetlickiej - Fullner z dnia 26.02.2012 r. na działania Wójta Gminy Krokowa;

 20. rozpatrzenia skargi Małgorzaty Świetlickiej - Fullner z dnia 27.02.2012 r. na działania Wójta Gminy Krokowa;

 21. rozpatrzenia skargi Tadeusza Medowskiego z dnia 21.03.2012 r. na działania Wójta Gminy Krokowa;

 22. rozpatrzenia skargi Grupy Inicjatywnej Parku Kulturowego Karwieńskie Błota z dnia 22.03.2012 r. na działania Wójta Gminy Krokowa;

 23. rozpatrzenia skargi Grupy Inicjatywnej Parku Kulturowego Karwieńskie Błota z dnia 23.03.2012 r. na działania Wójta Gminy Krokowa;

 24. złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego NK-III.4131.19.2012.WD z dnia 1 czerwca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/234/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Karwieńskie Błoto Drugie;

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na sesji.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominika Olszewska 28-06-2012 14:58:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominika Olszewska 28-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Dominika Olszewska 28-06-2012 14:58:58