Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
9. Uruchomienie zakładu recyklingu zużytych opon samochodowych w oparciu o technologię recyklingu metodą pirolizy planowanego do realizacji na działkach nr : 199/8, 199/50, i 199/51 obręb Kartoszyno 2013-12-06 08:43:50
8. Wykonanie tymczasowego dwuotworowego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr ew. 40/1, obręb Sławoszyno, gm. Krokowa 2013-10-23 09:06:59
7. Budowa zakładu produkcyjnego ? piekarni-cukierni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na dz. nr 37/12 obręb Parszkowo -Kłanino 2013-10-17 08:47:23
6. Modernizacja istniejącej pompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 455 przy ulicy Osiedlowej wraz z budową kolektora tłocznego ?75 mm w działce nr 64/2 odprowadzającego ścieki gospodarczo - bytowe do istniejącego kolektora tłocznego zlokalizowanego na działce nr 96 obręb Białogóra. 2013-09-28 13:48:37
5. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowcu, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym : 528/10, 528/5 obręb geodezyjny Żarnowiec 2013-09-28 13:48:05
4.Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłaninie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym 37/10 obręb geodezyjny Parszkowo-Kłanino 2013-09-28 13:47:35
3. Karta informacyjna rozbudowa zakładu przetwórstwa drewna Kartoszyno 2013-05-09 10:29:02
2. Karta informacyjna rozbudowa stacji 400/110 kV Żarnowiec o rozdzielnię 110 kV na działce 396, 397 w miejscowości Tyłowo, obręb Tyłowo gminy Krokowa, pow. Pucki 2013-04-30 12:03:06
1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Żarnowiec, dz. nr 528/5 obr. Żarnowiec 2013-02-05 08:35:11