Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
7. Budowa dróg gminnych na terenie miejscowości Białogóra – przedłużenie ul. Bałtyckiej i ul. Plażowej, gm. Krokowa 2012-02-05 16:21:42
6. Budowa drogi gminnej jako ciągu pieszo komunikacyjnego na terenie miejscowości Białogóra – przedłużenie ul. Morskiej, gm. Krokowa 2012-02-05 16:21:03
5. Odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie „Kanał Czarny Górny' w miejscowościach Karlikowo, Krokowa, Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice, Świecino, gmina Krokowa na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: numer299obręb Karlikowo jedn. ewidencyjna Krokowanumer115, 43/2, 120, 127, 116, 113, 45/1, 118, 43/4, 106, 114, 121, 128, 204/3, 204/5, 126,119, 105, 103/2, 209/1, 211/1, 117, 207/1, 43/5, 112, 45/2, 107 obręb Krokowa jedn. ewidencyjna Krokowa numer 37/13, 37/11, 110, 37/6, 37/5, 3, 37/12, 112, 111, 113, 114, 108, 2, 115, 109, 55/11obręb Parszkowo-Kłanino jedn. ewidencyjna Krokowa numer 43, 46, 3, 66, 2 obręb Połchówko jedn. ewidencyjna Krokowanumer 248, 249, 245, 232/3, 247/2, 240, 241, 232/1, 10, 13, 7, 246, 236, 243, 247/1, 238, 233, 234, 250, 252, 232/2, 237, 235, 239, 242, 244, 251 obręb Sulicice jedn. ewidencyjna Krokowa numer 92/2, 89, 94, 97, 100, 79/2, 77/2, 85, 83, 82, 81, 84, 86, 71, 95, 96, 99/2, 151/6, 158, 99/1, 151/2, 93 obręb Świecino jedn. ewidencyjna Krokowa 2012-02-05 16:19:39
4. "Unowocześnienie tartaku kluczem do wdrożenia nowych, konkurencyjnych produktów i usług tartacznych" na dz. nr 292/4 w miejscowości Odargowo. obręb Odargowo gm. Krokowa, pow. Puck, woj. pomorskie 2012-02-05 16:24:35
3. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia od miejscowości Rybno (gm. Gniewino) do miejscowości Starzyno (gm.Puck). Etap II Tyłowo - Kłanino (gm. Krokowa ). 2012-02-05 16:18:52
2. Budowa drogi gminnej na terenie gminy Krokowa w miejscowości Dębki na dz. nr 1048/2 w obr. geod. Żarnowiec wraz z uzbrojeniem na całej długości projektowanej drogi oraz w działkach drogowych nr 441/27, 441/2, 446, 216/16, 220/1 2012-02-05 16:17:02
1. Budowa elektrowni wiatrowe z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sobieńczyce na dz. nr 12/3 (dawny numer 12/2) obręb Sobieńczyce, gm. Krokowa 2012-02-05 16:14:38