Ogłoszenia i informacje

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 29 grudnia 2017 roku o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Krokowa w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 roku. 2017-12-29 13:03:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Krokowa zarządzonych na 7 stycznia 2018 r. 2017-12-28 09:12:17
Uchwała Nr XLI/367/2017 Rady Gminy Krokowa z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/332/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Krokowa na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2017-12-11 08:31:31
Uchwała Nr XLI/368/2017 Rady Gminy Krokowa z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w przedterminowych wyborach wójta gminy Krokowa zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 roku. 2017-12-11 08:31:16
Informacja o wyborach przedterminowych Wójta Gminy Krokowa. 2017-12-05 13:45:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 1 grudnia 2017 roku o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej. 2017-12-05 10:02:59
5. Zarządzenie Nr SOI.KR.779.VII.2017 Wójta Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 2017-11-30 13:10:32
4. Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 28 listopada 2017 r. o liczbie mieszkańców w Gminie Krokowa. 2017-11-30 13:10:12
3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej powoływanej dla przeprowadzenia wyborów przedterminowych Wójta Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 r. 2017-11-30 13:09:52
2. Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 28 listopada 2017 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych dla zgłoszenia kandydatów w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Krokowa, zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 r. 2017-11-30 13:08:43
1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Krokowa w województwie pomorskim 2017-11-30 13:08:25