2. "Przebudowa stacji pomp Karwia" na dz. 139 obręb Karwieńskie Błota, gm. Krokowa, pow. Puck, woj. pomorskie.

 

Formularz A - karta informacyjna dla:

wniosku o wydanie decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji,wniosek o udzielenie wskaza? lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

2/2010

2

Zakres przedmiotowy wniosku

„Przebudowa stacji pomp Karwia” na dz. 139 obręb Karwieńskie Błota, gm. Krokowa, pow. Puck, woj. pomorskie.

3

Znak sprawy

2/2010

4

Data z?o?enia

04.02.2010r.

5

Dane wnioskodawcy (imi? i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Zarz?d Melioracji i Urz?dze? Wodnych Województwa Pomorskiego w Gda?sku –ul. Sucha 12, 80-531 Gda?sk

6

Wyszczególnienie za??czników do wniosku

  • Kopia mapy ewidencyjnej
  • Karta informacyjna przedsi?wzi?cia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym no?niku danych
  • Op?ata skarbowa - zwolniony

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Wójt Gminy Krokowa

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urz?d Gminy Krokowa – Referat Gospodarki Komunalnej – budynek B ul. ?arnowiecka 29 pok.15tel. 6754100 w. 116

9

Informacja o sposobie zako?czenia post?powania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowie?)

 

10

Zastrze?enia dotycz?ce udost?pniania informacji

-

 

11

Numery innych kart w wykazie, dotycz?cych wnioskodawcy

 

12

Uwagi

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 05-02-2012 17:18:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 05-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 05-02-2012 17:18:18