Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VI/59/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg publicznych, będących własnością Gminy Krokowa.

Uchwała Nr VI/59/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 25 marca 2011 roku

 

w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg publicznych, będących własnością Gminy Krokowa.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.           Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,              poz. 974 Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) - Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zezwala się na ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na gminnych nieruchomościach gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, położonych na terenie gminy Krokowa, w zakresie:

a) obciążania służebnościami gruntowymi  w zakresie budowy infrastruktury,

b) obciążania służebnościami za przesył.

 

§ 2. Ustanawiane służebności gruntowej i służebności przesyłu dotyczą zajęcia gruntów gminnych przez inwestorów realizujących inwestycje inne niż gminne, w związku                               z poprowadzeniem przez działki gminne projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej.

 

§ 3. Udostępnianie gruntów gminnych w formie służebności będzie odpłatne, według stawek

określonych zarządzeniem Wójta Gminy Krokowa.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego.

 

 

Uzasadnienie:

 

Udostępnienie nieruchomości komunalnych (nie stanowiących dróg publicznych) pod budowę infrastruktury technicznej (linie elektroenergetyczne kablowe, jak i napowietrzne, linie telekomunikacyjne, sieć gazowa, sieć wodociągowa i kanalizacyjna z wyłączeniem sieci, których właścicielem będzie Gmina) powinno skutkować naliczeniem opłat za :

  • zajęcie nieruchomości na czas budowy infrastruktury technicznej
  • za korzystanie z sieci infrastruktury technicznej umieszczonej na nieruchomościach komunalnych

 

Wprowadzenie opłat ww. spowoduje, iż Gmina jako właściciel nieruchomości będzie pobierała pożytki z tytułu wykorzystania mienia komunalnego na działalność komercyjną innych podmiotów gospodarczych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 10:08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 10:10:27